Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Nadelen van energie van het netwerk

De fossiele brandstoffen lopen langzaam terug. Tegenwoordig wordt veel gezocht naar alternatieve energie mogelijkheden en de duurzame energie maakt langzaam een opmars. Steeds meer mensen kiezen groene energie, want zij weten de nadelen van traditionele energie. Maar welke zijn dat dan?

Nadelen van fossiele brandstoffen bij het opwekken van stroom

Fossiele brandstoffen is onze grootste bron van energie op dit moment. De energie wordt opgewekt door het verbranden van aardolie, gas of kolen. Maar deze vorm van brandstof is conventioneel, ze kunnen dus op een dag opraken. Het nadeel is dus dat fossiele brandstoffen niet duurzaam zijn.

Wat ook een nadeel is van fossiele energie, zoals tegenwoordig in Groningen te zien is, zijn grondverzakkingen. Men pompt massaal gas uit de grond en de grond geraakt bijna helemaal leeg. Dit zorgt zelfs in Groningen voor aardbevingen en ernstige schade aan huizen. Door ons massale gebruik van gas worden hele gebieden geraakt en moeten uiteindelijk mensen zelfs gedwongen verhuizen.
Daarnaast zorgt deze vorm van energie ook voor giftige stoffen in de lucht. Er komt bij het verbranden van fossiele brandstoffen erg veel CO2 vrij en dat verdwijnt allemaal in de lucht. Het broeikaseffect neemt zo toe en we hoeven alleen maar naar landen als China te kijken wat er uiteindelijk voor smog en dergelijke kan komen.

Duurzame energie

Daarom kiezen steeds meer mensen voor wat we groene energie noemen. Energie verkregen van de zon of water en wind. Om zelf een kleine bijdrage te maken aan het verbeteren van de planeet zou iemand kunnen kiezen voor zonnepanelen, om zo al deze problemen langzaam te laten verdwijnen.

Bron: http://www.schulerenergysystems.be/zonnepanelen/Limburg