Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Maand oktober 2023

De nadelen van ondernemen

Dat alles, en misschien zelfs iedereen, voor- en nadelen heeft, dat is een gegeven. Ondernemers kennen hun sterke en minder sterke eigenschappen maar al te goed. Hierdoor weten zij precies welke taken binnen hun ‘’kracht’’ liggen en welke juist niet.…