Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag linkshandig

Nadelen van linkshandig zijn

Naar schatting 10 tot 15% van alle Nederlanders is linkshandig. Dat betekent dat zij een duidelijke voorkeur hebben om met hun linkerhand ingewikkelde motorische beweging uit te voeren en de rechterhand minder ontwikkeld hebben op dat vlak. Vervelend is het…