Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag mindmap nadelen

Nadelen van mindmapping

Mindmapping is een vorm van samenvatten. Door middel van een soort spinnenweb kun je heel makkelijk veel informatie samenbrengen op een centraal blad. Dit kan handig zijn om in groepsverband onderling verbanden te kunnen zien. Ook kan in een groep…