Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag nadelen van verzorgingstehuizen

Nadelen van een verzorgingstehuis

Is de ouderenzorg echt niet zo goed meer? Met de bezuinigingen op de zorg zien we steeds vaker dat er een tekort is aan personeel en aandacht voor de ouderen. Veel mensen vragen zich daarom af of het wel verstandig…